Вівторок, 2020-09-22, 5:14 PM
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту
Наше опитування
Чи подобається Вам наш заклад?
Всього відповідей: 126
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Довідка

про проведення моніторингового дослідження рівня сформованості життєвих компетентностей дітей старшого дошкільного віку та якісної підготовки до навчання в школі в ДНЗ №7 «Дюймовочка» в 2016-2017 н.р.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних рекомендацій МОН від 16.06.2016р. №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», спрямовуючи освітній процес на реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку «Українське дошкілля» та їх наступність зі стандартами початкової школи, з метою забезпечення якісного рівня підготовки дітей до навчання в школі в травні проведено моніторингове дослідження рівня сформованості життєвих компетентностей дітей старшого дошкільного віку.

Перевірка рівня сформованості життєвих компетентностей дітей старшого дошкільного віку охоплювала наступні питання:

 - аналіз рівня засвоєння програмових вимог вихованцями старшого дошкільного віку;

- відповідність рівня знань дітей вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- підвищення якості навчально-виховного процесу відповідно до потреб сьогодення.

Оцінка рівня засвоєння дітьми програмових вимог проведена на основі систематичних спостережень за освітньо-виховним процесом у групах, аналізу діяльності дітей на заняттях, результатів предметно-практичної діяльності у повсякденному житті дошкільників.

В ДНЗ №7 «Дюймовочка» в 2016-2017 н.р. функціонувало 3 групи старшого дошкільного віку (з них : 1 логопедична), в яких виховувалося 75 дітей.

Вся навчально-виховна робота проводиться педагогами на засвоєння знань дітьми відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Високий рівень організації роботи педагогів сприяє засвоєнню дітьми програмового матеріалу, формує готовність дітей до систематичного навчання та шкільного життя.

Освітній процес із старшими дошкільниками забезпечують педагоги: Власюк Г.Ю., Яркова Т.Г. (гр..11), Мазур Г.М., Струтинська Т.А. (гр.5), Павлючик С.М., Багінська Т.С. (гр.12), які добре володіють змістом Базового компоненту дошкільної освіти здійснюють перспективно-календарне планування за режимними моментами із врахуванням ліній розвитку.

Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим розвивальним, навчально-виховним середовищем, яке відповідає психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям дітей.

При підготовці дітей до навчання в школі забезпечується єдність виховання та навчання, реалізуються вікові можливості дітей через різні види діяльності - гру, спілкування, малювання, конструювання, музичну діяльність, що надають дошкільникам всі умови для кращої самореалізації.

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу в старших групах свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способи розвитку, набуття нею знань, умінь і навичок. При проведенні моніторингу знань було охоплено 75 дитини, тобто 3 групи старшого дошкільного віку.

З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх ліній Базового компоненту вихователям було запропоновано оцінити досягнення дітей старшого дошкільного віку за картками компетентностей, також до роботи залучались вихователь-методист, практичний психолог, що дало можливість повноцінно вивчити особливості розвитку вихованців та рівень підготовки до навчання в школі.

Освітня лінія «Особистість дитини»

Фізичний розвиток дитини реалізується через фізичну активність. Отже, одним з важливих показників компетентності дитини є зрілість її фізичної активності, що характеризується розвитком м’язово-рухової та предметно-практичної вмілості дитини. Слід відмітити, що пріоритетним завданням дошкільного закладу є належна організація фізичного виховання,систематично і планомірно здійснюється фізкультурно-оздоровча робота в групах. У режимі дня витримані в часі і вимогах щоденні фізкультурні заняття у залі та на свіжому повітрі, піші переходи за межі закладу. Поряд з традиційними груповими заняттями значна увага приділяється індивідуальній та підгруповій роботі з дошкільниками. Ранкова гімнастика, заняття в залі, фізкультурні розваги, спортивні свята плануються і проводяться відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Проведена діагностика виявлення набутих компетентностей ціннісного ставлення до власного здоров’я свідчить проте, що орієнтування в ознаках статевої належності та оперування займенником «Я» з вирізненням себе з поміж інших (60% - гр.5, 65% - гр.11, 68% - гр.12). Це свідчить про достатню сформованість самосвідомості, про вміння співвідносити «хочу», «можу», «буду» та орієнтування в своїх правах та обов’язках, що характеризує високий ступінь психологічної зрілості дошкільника, спритно виконують основні рухи – 75% - гр.5, 90% - гр.11, 85% - гр.12. Правил безпечної життєдіяльності дотримуються та володіють навичками безпечного поводження – 90% дошкільників гр.11, 80% дітей гр.5 та 85% дітей гр.12. У дітей сформоване чуйне ставлення до людей з певними вадами фізичного та психічного здоров’я.

Як показав аналіз, завдяки ефективній та цілеспрямованій проведеній роботі педагогів, прослідковується зацікавленість вихованців до збереження свого фізичного здоров’я, ціннісно-емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, діти фізично здорові, володіють технікою виконання основних рухів. Проте, враховуючи низьку відвідуваність вихованців гр.5 дещо нижчий рівень фізичної активності дітей.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

Позитивних результатів досягнуто із забезпечення освітньої лінії «Дитина в соціумі». Адже усвідомлення самої себе приходить до людини через ставлення до неї інших людей. З огляду на результати спостереження за старшими дошкільниками визначальна роль сім’ї в розвитку дитини підтверджена 100% дітей гр.11, 83% - гр. 5, 100% - гр.12.

85% - гр.12, 100% - гр.11, 75% - гр.5 дошкільників груп усвідомлюють поняття «сім’я», «рід», «родина» поважаючи своїх рідних. Дотримуються моральних норм та взаємин між представниками протилежної статті, будують стосунки з однолітками на принципі толерантності гр.12 – 98%, гр.11 - 75%, гр.5 - 65% . Зрозуміло, що ставлення один до одного формується частіше в дітей з позитивним емоційним досвідом взаємодії з оточенням.

Результати моніторингу свідчать, що дошкільнята старших груп мають уявлення про нашу державу, володіють знаннями про свої права та обов’язки, також знають назву свого міста, вулиці, називають найбільші міста України. У дошкільників спостерігається прояв гідного вчинку, гордість за свою поведінку.

Як показали результати роботи, педагоги ставляться до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд та разом з дитиною. Педагоги й діти є рівноправними учасниками навчально-виховного процесу.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Як показує аналіз, виховання в дошкільників любові до рідної природи починається з розвитку їх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи. Згідно з результатами спостереження, більша половина старших дошкільників (97% - гр.11, 86% - гр.5, 95% - гр.12) обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, а 14% дітей лише частково мають загальні уявлення про життя людей. Майже 96% дітей знають про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування. Дошкільники мають достатньо глибокі знання про Космос, називають елементи видимого космосу (місяць, зорі, сонце). 95% дошкільників мають знання про неживу природу, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки сезонних змін в природі, знають явища природи, пори року та їх послідовність – 100%. Діти групи № 12 –78%, 60% - гр.5, 90% - гр.11 називають та розрізняють домашніх тварин -100%, розпізнають дерева - 96% (гр.5,11), називають будову рослини (стебло, листя, квіти). Вихованці групи №12 знають властивості повітря, води і грунту – 75%. У 92% дошкільників сформовані навички піклування про збереження, догляд та захист природного довкілля.

Освітня лінія «Гра дитини»

Належна робота у розвитку творчих здібностей дітей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому відводиться освітній лінії «Гра дитини». Найефективніше процес соціалізації в дошкільному дитинстві здійснюється через гру, оскільки вона є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку.

Як показали результати моніторингу старших груп 86% - гр.5, 100%- гр.12, 100% - гр.11 високого та вище середнього рівня розвитку свідчать проте, що ігрова діяльність позитивно сприяє вихованню гармонійно розвинутої особистості, бо містить у собі багато можливостей інших видів діяльності - навчальної, трудової та спілкування. Так, 94% - гр.11, 85% - гр.5, 95% - гр.12 дошкільників зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, дотримуються моральних норм та правил гри, намагаються бути справедливими.

За результатами моніторингу, можна сказати, що ігрова діяльність позитивно сприяє вихованню гармонійно розвиненої особистості, так як гра містить у собі багато можливостей різних видів діяльності та спілкування.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базо­вого компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступ­них для дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів навколишньо­го світу.

В результаті моніторингового дослідження було з’ясовано, що рівень розвитку сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників залишається на достатньому рівні. Серед дошкільників старших груп мають високий та вище середнього гр.5 – 88%, гр.11 – 92%, гр.12 – 95% рівня розвитку, 14%- достатнього. Дані свідчать про те, що діти розрізняють геометричні фігури, легко орієнтуються на площині. Оперують старші дошкільники і математичними процесами: вміють лічити, класифікувати, розв’язувати прості задачі і приклади, вимірювати і співставляти предмети, лічать в межах 10, розуміють склад числа. Дошкільнята груп вміють складати арифметичні задачі, розуміють поняття: умова, запитання, відповідь. Вихователі Мазур Г.М., Власюк Г.Ю., Павлючик С.М. вчать дітей оперувати геометричними фігурами, числами, стимулюють увагу, пам'ять, логічне мислення. Набуті знання з допомогою дорослого дошкільники використовують в повсякденному житті.

Широко застосовує Власюк Г.Ю. ігри інтелектуального спрямування, що сконцентровують увагу, розвивають швидкість мислення.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

Належна увага приділялась освітній лінії «Мовлення дитини», яка передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, вмінням ініціювати і підтримувати відповідний діалог 80% - гр.12, 78% - гр.11, 70% - гр.5, будують речення із причинно – наслідковим зв’язком. Організовуючи різні форми роботи, вихователі (Мазур Г.М., Власюк Г.Ю.) створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками. Так, 71% - гр.11, 65% - гр.5, 78% - гр.12 розповіді за картиною, багато уваги приділяють розвитку зв’язного мовлення, як діалогічного, так і монологічного.

Вчитель-логопед Яркова Т.Г. та вихователь Власюк Г.Ю. проводять систематичну корекційну роботу по виправленню мовних вад дітей. Значно покращився стан мовлення у вихованців логопедичної групи. Поряд з цим слід зазначити, що діти зазнають труднощів при складанні описових розповідей та з власного досвіду, вживанні синонімів, слів-порівнянь.

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Базовий компонент дошкільної освіти засвідчує, що кожна дитина розвивається, реалізується і самовизначається як особистість, ознайомлюючись з надбаннями матеріального та духовного світу, набуваючи навичок помічати корисне і прекрасне, долучаючись до його створення.

Навчально – розвиваюче мистецьке середовище забезпечує самовияв дитини в образотворчій діяльності: малюванні, ліпленні, аплікації під керівництвом педагога як на заняттях, так і в повсякденному житті. Тому на заняттях з ліплення використовується солоне тісто, глина, пластилін. Під час роботи на заняттях з ліплення, самостійній художній діяльності у малят розвивається творча уява, естетичне сприйняття виконаної роботи. Дитячі роботи з аплікації і художньої праці дошкільнята створюють як на спеціально організованих заняттях, так і у повсякденному житті.

Перегляд, вивчення та аналіз дитячих робіт, бесіди з дітьми показують, що у дошкільників достатній рівень сформованості образотворчих навичок і вмінь.

Вихователі Власюк Г.Ю., Павлючик С.М. частково ознайомлюють дошкільників з різними нетрадиційними техніками малювання, використовуючи для цього різні матеріали: фарби, фломастери, кольорову сіль, м’ятий папір, покидьковий матеріал, тощо. Завдяки використанню новітніх технік малювання діти вміють експериментувати з фарбами, ознайомлені з декоративним, сюжетним малюванням, 85% - гр.5, 90% - гр.11, 95% - гр.12 дітей розрізняють види живопису. У дитячих роботах завжди переважає ефект новизни, своєрідність бачення дітьми світу. Слід відзначити, що педагоги ДНЗ створюють умови для вільного вибору дітьми матеріалу для зображення образу, техніки малювання під час художньої самостійної діяльності. Оволодіваючи навичками художньо-естетичного розвитку дошкільники правильно тримають пензель, олівець, вибирають кольорову гаму дошкільнят, ліпить з цілого шматка глини та користується стекою. У старших дошкільників груп наявна самооцінка, бажання оцінювати малюнки однолітків.

Музичні керівники Глуханюк О.П., Тимченко Т.О. проводять різні види занять, з метою розвитку музичних здібностей: традиційні, тематичні, інтегровані, домінантні.

Система роботи музично-естетичного виховання в ДНЗ спрямована на розвиток музичних здібностей, становлення усіх основних форм музичної діяльності: слухання музики, музично-ритмічні рухи, співи, ігри на дитячих інструментах та розвиток творчості у всіх видах музичної діяльності.

Музичні керівники володіють методикою музичного виховання дошкільників, обізнані у вікових особливостях розвитку дітей, що сприяє формуванню в них основу музичної культури, інтересу до музики і музичної діяльності.

Тому, не випадково, що всі діти мають бажання співати, 85% відсотки вихованців закладу відповідно віку розуміють сучасну музику та український фольклор. Програмові завдання з музичного виховання засвоєно дітьми на достатньому рівні, про що свідчить перегляд музичних занять, святкових ранків, розваг.

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя. Показники готовності дітей до навчання в школі свідчать про раціональну організацію режиму дня, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Проте, аналізуючи моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах старшого дошкільного віку слід відмітити, що слід звернути увагу на такі освітні лінії, як: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина у світі культури». Узагальнюючи результати моніторингового дослідження, необхідно активізувати роботу педагогів на вдосконалення та виправлення виявлених недоліків та проблем, а саме:

- продовжувати вдосконалювати роботу з систематичного впровадження здоров’язберігаючих технологій, залучаючи вихованців до різних заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування;

- продовжувати формувати стійкий інтерес до застосування інноваційних технології під час музичної діяльності з дошкільниками;

- всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для розвитку обдарованості, творчості;

- продовжувати роботу над розвитком пасивного та активного словника дітей в різних видах діяльності;

- вихователям старших груп надавати перевагу індивідуальним формам роботи у різних напрямках з дітьми в ІІ пол..дня, які частково відвідують дошкільний заклад;

- продовжувати співпрацю зі школою, щодо стійкої мотивації дошкільників вчитися.

Форма входу
Офіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.Горбатюка,34,
тел./ф.:(03840)5-60-53,

e-mail:dnz7sh@mail.ru

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
Погода
Погода в Украине Погода в Украине Погода в Украине
Годинник
Визначні дати
Праздники Украины

Дошкільний навчальний заклад №7 "Дюймовочка" © 2020 |